Газрын ашиглалтын тохиромжтой байдлын үнэлгээ сургалт 2 өдөр өө үргэлжилж байна.

2020-10-29

     Газар зохоин байгуулалт хот төлөвлөлтийн цахим систем болон газар ашиглалтын тохиромжтой байдлын үнэлгээний аргачлалын дагуу тариалангийн газарт тохиромжтой байдлын үнэлгээ хийх сургалтыг Газар зохоин байгууалалт геодези зураг зүйн газраас Дархан-Уул аймагт зохион байгуулж байна. Тус сургалтад ГХБХБГазрын 2 мэргэжилтэн 17 сумын 20 газрын даамал хамрагдаж сургалт 2 өдөр өө үргэлжилж байна.

Санал асуулга

Та газраа өмчлөж авсан уу ?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР