ДҮРЭМ, ЖУРАМ

2017-04-12Лабораторийн дүрэм
2017-04-12Солбицлын шинэ эринд хэмжилт хийх тушаал
2017-04-12НУУЦЫГ ХАДГАЛАХ, ХАМГААЛАХ, БОЛОВСРУУЛАХ БАЙГУУЛЛАГЫН ДОТООД ЖУРАМ
2017-04-12Иргэнд газар өмчлүүлж кадастр хийх журам
Санал асуулга

Та газраа өмчлөж авсан уу ?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР