Үйл ажиллагаа

2020-03-10Газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгаа, газрын нөхөн сэргээлт хийх мэргэжлийн байгууллагуудын жагсаат
2020-02-15БАРИЛГЫН САЛБАРЫН АЖИЛЛАХ ХҮЧНИЙ ЭРЭЛТИЙГ ТОДОРХОЙЛОХ ОНЛАЙН СУДАЛГААНД ХАМРАГДАХЫГ УРЬЖ БАЙНА
Санал асуулга

Та газраа өмчлөж авсан уу ?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР