ЦАХИМ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

2020-03-16

Covid-19 вирусээс урьдчилан сэргийлж  Сэлэнгэ аймгийн Газрын Харилцаа, Барилга, хот Байгуулалтын Газар болон Газар зохион байгуулалт, геодези зураг зүйн газрын кадастрын хэлтэстэй хамтран 17 сум 2 тосгоны газрын даамлуудад цахим сургалт зохион байгууллаа. Тус сургалтаар Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газрын даргын 2020 оны 01-р сарын 09-ний өдрийн А/05 дугаар тушаалын дагуу газрын төлбөр, татварын системийг 2020 оны 01 дүгээр сарын 09-ний өдрөөс эхлэн аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн хэмжээнд нэвтрүүлж байгаатай холбоотой  "Газрын кадастрын мэдээллийн санд" газрын төлбөр ногдуулах татварын системд холбох сургалтыг зохион байгууллаа.

 

Санал асуулга

Та газраа өмчлөж авсан уу ?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР