Мэдээ

2020-06-18GNSS-ИЙН БАЙНГЫН АЖИЛЛАГААТАЙ СТАНЦ /БАС/-ИЙН ХЭВИЙН АЖИЛЛАГААТАЙ ХОЛБООТОЙ МЭДЭЭЛЛИЙГ ЦАХИМААР ХЯНАДАГ БОЛЛОО
2020-06-16Гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар олгох газрын хэмжээ хэд байдаг вэ?
2020-05-25ДҮРЭМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ
2020-05-1521 АЙМГИЙН МЭРГЭЖИЛТНҮҮДИЙГ ОРОЛЦУУЛСАН ZY-3 ХИЙМЭЛ ДАГУУЛЫН ЗУРГИЙГ БОЛОВСРУУЛАХ СУРГАЛТЫГ ЦАХИМ ХЭЛБЭРЭЭР ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА
2020-04-15ШИЛДЭГ ИЛТГЭЛ ШАЛГАРУУЛАХ ЦАХИМ УРАЛДААН ЗАРЛАГДЛАА
2020-04-10ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРААС ИРГЭН, АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГАД ҮЗҮҮЛЖ БУЙ ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ_1
2020-04-0621 АЙМАГ, НИЙСЛЭЛИЙН МЭРГЭЖИЛТНҮҮДИЙГ ОРОЛЦУУЛСАН “COLLECT EARTH” ПРОГРАМЫН СУРГАЛТЫГ ЦАХИМ ХЭЛБЭРЭЭР ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА
2020-04-01ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРААС ИРГЭН, АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГАД ҮЗҮҮЛЖ БУЙ ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ
2020-04-01ГАЗАР АШИГЛАХ ӨРГӨДЛИЙН МАЯГТ
2020-04-01ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ӨРГӨДЛИЙН МАЯГТ
2020-03-31ӨРГӨДЛИЙН МАЯГТЫГ ЭНДЭЭС
2020-03-18Корона вирусээс сэргийлэх зөвлөгөө
2020-03-17Хаяг
2020-03-16ЦАХИМ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.
2020-02-05ТӨРИЙН ЗАРИМ ЧИГ ҮҮРГИЙГ ГЭРЭЭНИЙ ҮНДСЭН ДЭЭР ГУРВАН ЖИЛИЙН ХУГАЦААТАЙ ҮРГЭЛЖЛҮҮЛЭН ГҮЙЦЭТГҮҮЛЭХЭЭР БОЛЛОО.
2020-01-17АЙМГУУДЫН ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН ДАРГА НАРЫН УДИРДАХ АЖИЛТНЫ ЗӨВЛӨГӨӨН ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА
2020-01-07ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ НЭГДСЭН МЭДЭЭЛЛИЙН ЦАХИМ СИСТЕМИЙН НЭЭЛТИЙН ЁСЛОЛЫН АЖИЛЛАГАА АМЖИЛТТАЙ БОЛЛОО
2019-07-08БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ЯАМ БОДЛОГО, ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БУЙ ТОМООХОН ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭГ ТАНИЛЦУУЛЖ БАЙНА
2019-06-13Зохиомжит шторк_ Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлэг гэж юу вэ
2019-03-052019 онд иргэдэд өмчлүүлэх газрын зориулалт, байршил, хэмжээг батлав.
Санал асуулга

Та газраа өмчлөж авсан уу ?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР