ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГТ УРЬЖ БАЙНА

2018-10-18

Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны 182 дугаар тогтоолоор газрын үнэлгээний тойрог, зэрэглэл /бүс/, үнэлгээ, газрын төлбөрийн хэмжээг шинэчлэн тогтоосон. Тус тогтоолын хэрэгжилтийг хангах үүднээс

  Сэлэнгэ аймгийн 17 сумын ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн тогтоолоор баталсан сумын нутаг дэвсгэрийн Газрын төлбөрийн хэмжээг шинэчлэн батлах болсонтой холбогдуулан эрх, хууль ёсны ашиг сонирхол нь хөндөгдөх газрын төлбөр төлөгч иргэн, хуулийн этгээдэд газрын төлбөрийн суурь үнэ, хувь хэмжээг сурталчилан таниулах, нийтийн санал бодлыг тусгах, оролцох боломжоор хангах зорилгоор 2018.11.16-ны өдрийн 15:00 цагт 17 сумдын Засаг даргын тамгын газрын “Иргэний танхим”-д зохион байгуулах тул иргэд хөдөлмөрчид та бүхнийг өргөнөөр оролцохыг урьж байна.

Санал асуулга

Та газраа өмчлөж авсан уу ?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР