2018 онд иргэдэд өмчлүүлэх газрын зориулалт, байршил, хэмжээг батлав.

2018-05-25

Аймгийн иргэдийн Төлөлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэчдийн 2018 оны 01 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 04 дүгээр тогтоолоор 2018 онд иргэдэд өмчлүүлэх газрын зориулалт, байршил, хэмжээг батлав. Тус тогтоолоор одоо эзэмшиж буй хашааны газрыг 931 иргэнд 175.99 га, шинээр 4067 иргэнд 694.09га, улсын чанартай авто замын дагуу 2872 иргэнд 201.4 га, аж ахуйн зориулалтаар 6 иргэнд 0.11 га газрыг 7906 иргэнд өмчлүүлэхээр тусгав.

Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн хугацаа дуусч байгаатай холбоотойгоор 2018.03.20-ны байдлаар Сэлэнгэ аймгийн Шаамар, Алтанбулаг, Мандал, Баянгол, Зүүнбүрэн гэсэн 5 суманд 2018 оны төлөвлөгөөнд тусгагдсан газарт иргэдээс өргөдөл авч дууссан байна.

“Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хууль”-ийн хугацааг 2018.05.01-ны өдрөөс хойш 10 жилийн хугацаагаар буюу 2028.05.01-ны өдрийг хүртэлх сунгасан байна. Иймд манай аймгийн Алтанбулаг, Шаамар, Зүүнбүрэн суманд газар өмчилж авах хүсэлтэй иргэд эдгээр сумын 2019 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсан газарт газарт өмчилж авах хүсэлтээ дараа онд гаргаж газрын асуудлаа шийдвэрлүүлнэ үү

Санал асуулга

Та газраа өмчлөж авсан уу ?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР